Mouse Solutions

Polityka prywatności i plików cookies

Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się do strony www „Mouse Solutions”.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Jakub Pietrucha prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Jakub Pietrucha, adres: Dziećmarów 96, 48-120 Baborów, NIP 7481539413. Twoje dane osobowe są przetwarzanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Kontaktując się z firmą e-mailowo, telefonicznie czy poprzez formularz kontaktowy dobrowolnie przekazujesz swoje dane osobowe.

Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych

W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Kontakt lub wysyłając maila na adres: kontakt@mouse.solutions.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie swoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze Strony jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne w celu realizacji określonego celu, np. wysłania wiadomości przez formularz kontaktowy.

Jak wycofać zgodę?

Zgodę można wycofać w każdej chwili, kontaktując się z nami przez formularz kontaktowy lub używając podanego wyżej adresu e-mail. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodę na przetwarzanie, której dokonano przed cofnięciem. Pomimo cofnięcia zgody, w określonych przypadkach, możliwe jest dalsze przetwarzanie danych osobowych, chyba że w stosunku do tych danych, istnieje ważny, prawnie uzasadniony interes, który jest nadrzędny lub są one niezbędne do ewentualnego dochodzenia lub obrony roszczeń.

Gromadzenie danych

Swoje dane w większości przypadków przekazujesz samodzielnie i dobrowolnie: poprzez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez formularz kontaktowy, poprzez kontakt telefoniczny, poprzez korzystanie z innych funkcjonalności dostępnych na niniejszej Stronie. Część informacji o odwiedzających niniejszą Stronę może być również gromadzona przez narzędzia użyte na Stronie. Ich szczegółowy wykaz znajdziesz dalej.

Przetwarzane dane

W związku z używaniem różnych funkcjonalności Strony, możliwe jest przetwarzanie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, NIP, informacje zawarte w korespondencji e-mailowej.

W jakim celu oraz przez jaki okres przetwarzane są dane osobowe?

Dane osobowe przekazywane z użyciem niniejszej Strony przetwarzamy w określonych celach, zgodnie z RODO, tak długo, jak to będzie uzasadnione w ramach danego celu.

Zakończenie przetwarzania danych osobowych w ramach jednego celu nie musi oznaczać całkowitego zniszczenia przekazanych danych osobowych. Mogą być one dalej przetwarzane w ramach innego celu. Dokładne informacje na ten temat znajdziesz poniżej.

Formy kontaktu w ramach Strony

W ramach Strony dostępne są poniższe sposoby kontaktu:

 • za pomocą adresu e-mail,
 • za pomocą formularza kontaktu dostępnego na Stronie.

Kontaktując się za ich pomocą przekazujesz swój adres e-mail, dane zawarte w wiadomości, imię i nazwisko oraz numer telefonu. Podanie większości tych danych jest dobrowolne, lecz konieczne, by otrzymać odpowiedź.

Twoje dane przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania danych jest Twoja dorozumiana zgoda, wynikająca z zainicjowania przez kontaktu (art. 6 ust. 1 lit a i f RODO). Dane przekazane w korespondencji przetwarzane będą przez czas trwania kontaktu, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu prowadzonej korespondencji. Po upływie tego terminu dane nadal mogą być przetwarzane w celach archiwalnych oraz statystycznych. W każdej chwili możesz żądać przedstawienia historii prowadzonej korespondencji oraz możesz domagać się jej usunięcia, chyba że zachowanie korespondencji uzasadnione jest prawnym interesem firmy.

Obrona, ustalenie i dochodzenie roszczeń

Administrator Strony jest uprawniony do przetwarzania wszystkich danych osobowych w celu obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą przechowywane do czasu utraty ich przydatności.

Opinie

Wszelkie opinie dostępne na Stronie, a także powiązane z nimi dane osobowe, umieszczane są po uzgodnieniu ich treści oraz wyrażeniu zgody na ich umieszczenie przez ich autorów. Opinia będzie dostępna dla wszystkich odwiedzających Stronę. Opiniodawcy mogą w każdej chwili cofnąć zgodę, co skutkuje usunięciem opinii. Usunięta opinia wraz z danymi trafia do archiwum na potrzeby ewentualnego dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z nią.

Komentarze

Chcąc umieścić komentarz na Stronie należy podać swoje dane. Podanie ich jest dobrowolne, ale niezbędne do publikacji komentarza. Podane dane wykorzystywane są w celu jego opublikowania i bedą dostępne dla wszystkich użytkowników Strony. Podstawą ich przetwarzania jest dorozumiana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. i f RODO). Podane dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na Stronie, chyba że wcześniej zażądasz usunięcia komentarza, co spowoduje usunięcie danych z bazy. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do komentarza. Usunięty komentarz wraz z Twoimi danymi trafia do archiwum na potrzeby ewentualnego dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z nim.

Obowiązki związane z ochroną danych osobowych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO Administrator ma prawo przetwarzać przekazane mu dobrowolnie dane osobowe, jeśli jest to niezbędne to wykonania jego obowiązków, do czasu utraty ich przydatności lub skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

Pliki Cookies

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, zawierajace informacje o Twojej aktywności na stronie internetowej. Przechowywane są na urządzeniu, z którego wchodzisz na stronę internetową. Cookies mogą być niezbędne do funkcjonowania Strony. Zawsze możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie plików cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce.

Podstawowe informacje

 1. Strona korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony internetowej oraz firma Google.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, np. przy pomocy Google Analytics;
  • utrzymanie sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony www ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach strony internetowej ubezpieczalni stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
  • „sesyjne” (session cookies) – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  • „stałe” (persistent cookies) – przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 8. Pliki cookies są zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze stroną reklamodawców oraz usługodawców, np. Google Analytics.

Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania stroną www oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony www nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o adresie IP.
 3. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Stronę. Powyższe dane są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Zarządzanie plikami cookies

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze strony www.
 2. Istnieje możliwość korzystania z internetu w trybie incognito przeglądarki internetowej. W tym wypadku po zakończeniu przeglądania wszystkie pliki cookies z danej sesji są automatycznie usuwane.
 3. W celu zarządzania ustawieniami cookies należy skorzystać z instrukcji w swojej przeglądarce internetowej/systemie i postępować zgodnie z nimi.

Informacje końcowe

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki Plików Cookies w przypadku jakichkolwiek modyfikacji funkcjonalności strony, która wpływałaby na zmiany

Analiza danych oraz prowadzenie statystyk

W ramach Strony korzystamy z narzędzia Google Analytics. Narzędzie to gromadzi anonimowe dane o ilości użytkowników odwiedzających stronę oraz ich zachowaniu na niej (np. jakie podstrony odwiedzili i ile spędzili na nich czasu). Polityka prywatności Google znajduje się pod adresem https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/

Uprawnienia Użytkowników

1. Zgodnie z RODO posiadasz szereg uprawnień związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia do innego Administratora;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli zostałą ona uprzednio wyrażona;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w związku z przetwarzaniem danych osobowych niezgodnie z prawem;
 • a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

2. Użytkownik ma prawo do żądania udostępnienia szerszych informacji o gromadzonych danych: jakimi danymi dysponujemy oraz w jakich celach je przetwarzamy. W tym celu można skorzystać z formularza kontaktowego lub adresu e-mail: kontakt@mouse.solutions. Jednocześnie informujemy, że nie każde z tych uprawnień przysługuje Ci zawsze i w każdym przypadku. Wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Nasza firma dokłada należytej staranności, aby wszelkie dane były bezpieczne. Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, zgodne z właściwymi przepisami prawa, w szczególności szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Odbiorcy danych osobowych

1. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty trzecie, którym zlecamy wykonanie specjalistycznych czynności związanych funkcjonowaniem Strony. W związku z tym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej.

2. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców z Państw Trzecich, którzy nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony wymaganego przez obowiązujące przepisy prawa.

3. Dane użytkowników są przetwarzane przez:

 • ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C., ul. Bitwy Pod Monte Cassino 5/198 33-100 Tarnów, NIP: 8733250257 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze oraz korzystania z poczty elektronicznej, a także obsługi formularza kontaktowego.

4. Podmioty zlokalizowane poza Unią Europejską:

 • Fluent Forms – w celu zarządzania formularzem kontaktowym.
 • Google – w celu prowadzenia anonimowych statystyk oraz udostępnienia narzędzia chroniącego przed SPAMem formularz kontaktowy Google ReCaptcha.

5. W uzasadnionych prawnie przypadkach, dane osobowe użytkowników mogą zostać przekazane do odpowiednich instytucji na ich żądanie.

Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności w odpowiedzi na zmiany w obowiązujących przepisach prawa lub z powodu zmian warunków technologicznych funkcjonowania Strony. Wszelkie zmiany będą komunikowane niezwłocznie, poprzez przesłanie wiadomości e-mail.

Data publikacji Polityki Prywatności: 12.09.2023.